• fredag, desember 12, 2014, 08:57
Print Friendly

Her ser du 3 videoer, som er redigert opptak fra et verdensdagsarrangement 11. oktober 2011 i Kautokeino.
Arrangør: http://www.finnmarksnettverket.no v/prosjektleder Siv Helen Rydheim i samarbeid med LINK Lyngen og flere lokale bidragsytere i Kautokeino.
Med midler fra Sametinget fikk Finnmarksnettverket, Psykisk helse og rus sammen med LINK Lyngen muligheten til å besøke Kautokeino kommune.
Bidragsytere i denne videoen:
Forsker Ånund Brottveit, ansatt ved Diakonhjemmet Høgskole.
Daglig leder ved LINK Lyngen, Gunn Anita Vang. http://www.linklyngen.no

Filming og redigering: Kultursenteret Sisa. http://www.sisa.no