Print Friendly

LINK Lyngen har lang erfaring med å sette i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Både lokale grupper og grupper via telefon. Vi blir med gruppa 5 ganger, for å hjelpe gruppa i gang med å praktisere rammene og prinsippene. Vi følger også opp gruppene ved behov. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert og vil vite mer.
LINK Lyngen er en stiftelse som får et årlig driftstilskudd fra Lyngen kommune. Møteplassen LINK Lyngen finansieres av Lyngen kommune.
Vi har egne møtelokaler sentralt på Lyngseidet.