• fredag, februar 3, 2017, 08:23
Print Friendly

Lyngen kommune besluttet i 2016 å redusere sin støtte til stiftelsen LINK Lyngen. I januar har vi fått avklart at det ikke bare var en reduksjon av driftstilskuddet, men at Lyngen kommune også overlater det lokalet LINK Lyngen har disponert i 10 år til andre leietakere. I tillegg fikk vi klarhet i at kommunen ikke har redusert driftstilskuddet. Det har opphørt helt. I praksis betyr det at vi må vurdere nedleggelse, hvis ikke alternative løsninger til driftstilskudd fra Lyngen kommune kommer på plass i løpet av 1. halvår 2017.

Styret i stiftelsen vil de nærmeste månedene ta stilling hva som skal skje med LINK Lyngen, siden det ikke er mulig å overholde økonomiske forpliktelser uten driftstilskudd, samt at det i vedtektene for stiftelsen blant annet står følgende:

«Være en tilgjengelig møteplass for Lyngens innbyggere som har problemer i hverdagen sin.»

Stiftelsen kan ikke opprettholde å ha en tilgjengelig møteplass siden Lyngen kommune via en budsjettpost har vedtatt opphør av dekning av husleie til lokalet.

Dette til orientering.

Ny postadresse:

Stiftelsen LINK Lyngen

c/o Gunn Anita Rygh Vang

Lillenesveien 6

9060 Lyngseidet

 

03.02.2017