Selvhjelp som verktøy – problemet viser vei

  • tirsdag, februar 17, 2015, 23:00

Selvorganisert selvhjelp som verktøy Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for deg som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. På denne måten er selvorganisert selvhjelp en brikke i både helsefremmende og forebyggende arbeid og det er et viktig verktøy i rehabilitering. […]

 Video – Foredrag om selvorganisert selvhjelp

  • fredag, desember 12, 2014, 08:57

Her ser du 3 videoer, som er redigert opptak fra et verdensdagsarrangement 11. oktober 2011 i Kautokeino. Arrangør: http://www.finnmarksnettverket.no v/prosjektleder Siv Helen Rydheim i samarbeid med LINK Lyngen og flere lokale bidragsytere i Kautokeino. Med midler fra Sametinget fikk Finnmarksnettverket, Psykisk helse og rus sammen med LINK Lyngen muligheten til å besøke Kautokeino kommune. Bidragsytere […]

 Selvorganisert selvhjelp. Hva har det gitt meg? av Siv Helen Rydheim

  • tirsdag, april 3, 2012, 08:13

Siv Helen Rydheim har delt sin egen selvhjelpshistorie med oss, hun skriver blant annet dette: "Befriende med selvorganisert selvhjelp Det var ganske befriende med selvhjelp når jeg forsto at det er lov å være menneske på godt og vondt. Det er faktisk helt greit å gjøre såkalte feil valg. Det er faktisk bedre å ta […]

 Selvorganisert selvhjelp – over telefon / Skype. Noe for deg?

  • fredag, mars 30, 2012, 12:00

Selvorganisert selvhjelp – over telefon / Skype. Noe for deg? Dette har i utgangspunktet vært en mulighet for folk i Nord-Norge. Våren 2012 tar vi inn folk fra hele landet. Les mer her Se også notat "Selvhjelp over skype" i avisa Framtid i Nord her

 Hva er selvorganisert selvhjelp?

  • tirsdag, desember 9, 2008, 21:22

    Alle har ressurser! Selvhjelp er å ta dem i bruk! I løpet av livet opplever nesten alle mennesker personlige problemer som ikke går over av seg selv. Selvorganisert selvhjelp er å ta tak i problemene og gjøre noe med dem. Og selv om det heter selvhjelp, betyr det ikke at du må gjøre […]

 Selvhjelpsprosessen

  • mandag, oktober 27, 2008, 23:00

Selvhjelpsprosess, enkelt men ikke lettvindt. Tradisjonelt gruppearbeid kjennetegnes oftest av en ovenfra – og nedad arbeidsprosess, dvs. at man tilfører gruppen læring i form av en gruppeleder, et temahefte, foredrag, eller lignende. Det spesielle ved en selvhjelpsgruppe er at problemet finnes i deltakerne og bringes fram av dem.  Ressursen ligger i den enkelte.  Hver gruppedeltaker […]

 Selvorganisert selvhjelp som arbeidsform og målsetting

  • mandag, oktober 27, 2008, 23:00

Det er fullt mulig å benytte selvorganisert selvhjelp som arbeidsform alene, men det er mest utbredt å gå i  gruppe sammen med andre som også har problemer i hverdagen sin. " I selvhjelpsgruppa kunne jeg litt etter litt sette ord, muntlige ord på noen av tankene mine. Jeg fikk luftet noen tanker for de andre […]

 En deltaker har beskrevet hvordan det oppleves å gå i gruppe slik:

  • søndag, oktober 26, 2008, 23:00

Å gå ved siden av livet. Menneskene vender ansiktene mot meg. Ikke for å granske meg, men innbydende, for å presentere seg. Menneske etter menneske som jeg lar gå forbi. Og jeg vet: Det er liv som byr seg fram, det er tilføyelser til mitt eget som venter på å bli brukt. Men med den […]

 Forutsetninger for selvhjelpsarbeid

  • lørdag, oktober 25, 2008, 23:00

Forutsetninger for selvhjelpsarbeid: Den bygger på den enkelte deltakers iboende ressurser. Den tar utgangspunkt i den enkeltes erkjente problem. Den bygger på at den enkelte deltaker opplever et behov for å bearbeide sitt problem. er motivert og har foretatt et valg om å delta aktivt. Alle deltar på eget ansvar. Gruppene bygger på gjensidighet, likeverd og […]